Stichting Truckers Voor Goede Doelen


Stichting Truckers voor Goede Doelen

OP 4 januari j.l. hebben we de Stichting Truckers voor Goede Doelen opgericht,
wij zijn zeer verheugd met dit feit. Nu kunnen wij nog meer betekenen voor "onze" goede doelen.
Wij hopen op ieders steun voor nu en in de toekoemst.