Stichting Truckers Voor Goede DoelenStichting Truckers voor goede doelen is in eerste instantie gestart door de gepassioneerde chauffeur Evert Morren, later zijn daar Edwin Dokter,
Ben Lucassen en Kevin van Rijn bij gekomen.

Het idee achter de facebookpagina en de website is om voor kleinschalige goede "kinder" doelen geld in te zamelen middels veilingen van transport gerelateerde artikelen. Een ieder die bij de stichting werkzaam is doet dit geheel belangeloos en ontvangt geen enkele vergoeding zodat alles wat er ingezameld wordt geheel ten goede komt van de goede doelen die wij ondersteunen.

Er wordt op dit moment specifiek ingezameld voor de Femke Foundation en Against Cancer, dit zijn 2 totaal verschillende organisaties.

De Femke Foundation richt zich op kinderen met een onbekende ziekte, want ook die hebben recht op aandacht.

Against Cancer richt zich op de "zieke gezinnen" omdat iedereen binnen het gezin getroffen wordt door deze vreselijke ziekte.

Deze goede doelen zijn gekozen, omdat ze aan onze voorwaarden voldoen namelijk,

Zieke kinderen hun ouders, broertjes en zusjes een onvergetelijke dag te bezorgen.

Iedereen er vrijwillig zijn bijdrage aan levert.

Transparant zijn.

Zodat iedere euro die wij schenken, direct gebruikt kan worden voor datgene waar deze goede doelen voor staan.

Kinderen hebben het recht om kind te zijn.