Stichting Truckers Voor Goede DoelenEvert Morren, onze voorzitter en bedenker van het concept om via facebook-veilingen, geld in te zamelen voor de Goede Doelen, Against Cancer is op dit moment het doel waar aan geschonken wordt, wij zijn nog op zoek naar een tweede doel.

Ben Lucassen, onze penningmeester die zich ook met deze site bezig houdt. Tevens benadert Ben eventuele sponsors en gulle gevers.


Edwin Dokter, onze secretaris en pr-man. Was er al snel bij om Evert ter zijde te staan. Edwin is een kei in het benaderen van eventuele gulle gevers en sponsors.